ตะกร้าสินค้าของคุณปิด

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่าในขณะนี้

เข้าสู่ระบบ ปิด

Refund policy

นโยบายการคืนสินค้า/คืนเงิน

1.กรณีที่ทางร้านสามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในลักษณะเดิม "ไม่มีการเปิดขวด" เท่านั้น
1.1 สินค้าชำรุด
1.2 จัดส่งสินค้าไม่ตรงตามออเดอร์ ยกเว้นกรณีที่สินค้ารุ่นนั้นๆมีการผลิตภายใต้หลายยี่ห้อ ทำให้มีการตั้งชื่อรุ่นแตกต่างกัน

ฉะนั้นขอความกรุณาคุณลูกค้าตรวจสอบสินค้าทุกชิ้น หลังจากได้รับภายใน 3 วัน หากพบสิ่งผิดปกติ ถ่ายรูปให้ชัดเจนและส่งมาแจ้งทางร้านได้ทันที ทางร้านยินดีจัดส่งสินค้าให้ใหม่ โดยคุณลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม รวมถึงไม่ต้องส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้าน
แต่ถ้าหากสินค้ามีการเปิดขวดแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเคลม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางร้าน เนื่องจากอยู่นอก QC ไม่สามารถตรวจสอบได้

2. กรณีที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางร้าน

2.1 ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดพลาด
2.2 ลูกค้าไม่ชอบสินค้าที่สั่งซื้อ
2.3 พัสดุถูกส่งกลับ ซึ่งเกิดจากกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางร้าน เช่น ลูกค้าแจ้งที่อยู่ผิด, ไม่มีผู้รับในกำหนด ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางร้านจัดส่งสินค้าอีกครั้ง โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง (ขั้นต่ำ 50 บาท) หรือถ้าลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางร้านสามารถคืนเงินให้ลูกค้า โดยหักค่าจัดส่ง (ขั้นต่ำ 50 บาท) + ค่าบริการ 10% ของราคาสินค้า
2.4 กรณีส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ หากสินค้าไม่ผ่านกรมศุลากากรของประเทศนั้นๆ หรือมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม ทางร้านไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นทุกกรณี