ตะกร้าสินค้าของคุณปิด

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่าในขณะนี้

เข้าสู่ระบบ ปิด

Terms of service

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. สีของคอนแทคเลนส์ เมื่อใส่ออกมาอาจแตกต่างจากภาพเล็กน้อย เพราะขึ้นอยู่กับพื้นสีตาดำของแต่ละบุคคล และแสงของแต่ละสถานที่
2. ร้าน Bigeye Lady เป็นตัวแทนจำหน่ายคอนแทคเลนส์ที่ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก อย. อย่างถูกต้อง การรับประกันสินค้าจึงมีผลเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ ดังนั้นผู้ใช้ควรรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามวิธีการใช้คอนแทคเลนส์อย่างเคร่งครัด
3. รายการด้านล่าง แสดงถึงกรณีที่ทางร้านสามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในลักษณะเดิม "ไม่มีการเปิดขวด" เท่านั้น
3.1 สินค้าชำรุด
3.2 ทางร้านจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามออเดอร์ ยกเว้นกรณีที่สินค้ารุ่นนั้นๆมีการผลิตภายใต้หลายยี่ห้อ ทำให้มีการตั้งชื่อรุ่นแตกต่างกัน
ฉะนั้นขอความกรุณาคุณลูกค้าตรวจสอบสินค้าทุกชิ้น หลังจากได้รับภายใน 3 วัน หากพบสิ่งผิดปกติ สามารถถ่ายรูปและส่งมาแจ้งทางร้านได้ทันที ทางร้านยินดีจัดส่งสินค้าให้ใหม่ โดยคุณลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม รวมถึงไม่ต้องส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้าน
***แต่ถ้าหากสินค้ามีการเปิดขวดแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเคลม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางร้าน เนื่องจากอยู่นอก QC ไม่สามารถตรวจสอบได้
4. รายการด้านล่าง แสดงถึงกรณีที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางร้าน
4.1 ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดพลาด
4.2 ลูกค้าไม่ชอบสินค้าที่สั่งซื้อ
4.3 พัสดุถูกส่งกลับ ซึ่งเกิดจากกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางร้าน เช่น ลูกค้าแจ้งที่อยู่ผิด, ไม่มีผู้รับในกำหนด ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางร้านจัดส่งสินค้าอีกครั้ง โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง (ขั้นต่ำ 50 บาท) หรือถ้าลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางร้านสามารถคืนเงินให้ลูกค้า โดยหักค่าจัดส่ง (ขั้นต่ำ 50 บาท) + ค่าบริการ 10% ของราคาสินค้า
4.4 กรณีส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ หากสินค้าไม่ผ่านกรมศุลากากรของประเทศนั้นๆ หรือมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม ทางร้านไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นทุกกรณี